Martha Hebamme

Witch, farmer, midwife.

Description:
Bio:
:למרתה שיער שחור שזרקה בו שיבה. עור שזוף משמש ורוח, ועיניים לא אחידות בעליל.

האחת כחולה והשניה ירוקה.
היא מדברת במבטא קרנת’י-דרומי.

כאשר החבורה פגשה את מרתה לראשונה היא היתה לבושה בבגדי איכרה תוצרת בית – שמלה מאריגה גסה בצבע חום, וסוודר מצמר לא-צבוע.
רגליה היו יחפות.
ידוע לקבוצה שלא היו למרתה תעודות, והיא טענה שהיא מהימלשטיין, כפר שנמצא במרחק 14 יום מהינטרשלוס, הכפר של מורנה.

כיום מרתה לבושה כבעלת מלאכה עירונית, על זרועה אות (ציור של תינוק וצרור עשבים) שמעיד על כך שהיא מיילדת,
וברשותה תעודות שהונפקו בדרייבורג לפיהן שמה מרתה הבמה, מהרמנסבורג.

את מרתה מלווה בקביעות חתול שחור.
בין חפציה מבצבצת בצורה בולטת למדי קלחת, ולאחרונה היא מסתובבת עם מטמטא-זרדים-תוצרת-עצמית בהצלב שמשופצר לו חבל כרצועה.

Martha Hebamme

Chronicles of Blood YoavEdelist noavic